You are currently viewing Triecientipa drupināmās iekārtas iegāde SIA “Dienvidi plus”

Triecientipa drupināmās iekārtas iegāde SIA “Dienvidi plus”

  • Post author:
  • Post category:jaunumi

2018.gadā Lauku atbalsta dienestā tika apstiprināts mūsu projekts “Triecientipa drupināmās iekārtas iegāde”

Atbalsta saņēmējs: SIA “Dienvidi plus”

TRIECIENTIPA DRUPINĀMĀS IEKĀRTAS IEGĀDE

Projekta Nr.18-06-A00641-000025

Pasākuma nosaukums: “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība”

Apakšpasākuma nosaukums: “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”

Projekta mērķis: Radīt vismaz vienu darba vietu un attīstīt uzņēmuma saimniecisko darbību, nodrošinot vienmērīgu ražošanu un regulārus ieņēmumus.

Projekta ietvaros iegādātās inventīcijas: Projekta ietvaros ir iegādātas investījas EUR 260000.00 vērtībā, no kuriem publiskais finansējums ir EUR 104000.00

Projekta administrējošā iestāde ir Lauku atbalsta dienests.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienes